Support bokföring

Hör du till dem som funderar på att starta ett företag eller vill sköta en hel del själv av redovisningsarbetet? I så fall erbjuder vi supporttjänster som stöd på vägen mot tillväxt.

  • Uppstart av nytt bolag
  • Hitta rutiner för hantering av kvitton
  • Val av ekonomiprogram eller projektprogram eller andra lösningar
  • Hjälp med löner eller andra delar där du känner att du saknar erfarenheter och kunskaper.

Som din guide och rådgivare lotsar vi dig i alla regler och nya förutsättningar som en företagare står inför när världen eller företaget förändras. 

Här får du exempeltips på några länkar som kan vara nyttiga att ha koll på när du startar eget: 

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. Hos dem kan du också köpa och söka företagsfakta från deras register.
Läs mer på www.bolagsverket.se 

PRV hjälper företagare och innovatörer att hantera sina immateriella tillgångar. De handlägger ansökningar om patent, varumärkesansökningar, designansökningar och upphovsrätter och mycket mer.
Läs mer på www.prv.se 

Vill du veta mer?