Rapportering

Hur går det? Kan vi investera? Anställa? Måste vi prioritera att rekrytera nya kunder eller satsa på marknadsföring? Hur klarar vi en lågkonjunktur? Hur påverkar elkostnader och räntehöjning vår verksamhet?

  • Du känner oro för framtiden och vill göra ett förhandsbokslut.
  • Nya kunder och projekt gör att du känner behov av att anställa men vet inte om det verkligen lönar sig. 
  • Investeringar eller nödvändiga inköp för att hänga med i konkurrensen eller kanske är det bäst att nischa sig inom ett kundsegment.
  • Du behöver hjälp med marknadsföring men vet inte vart du ska vända dig?

Oavsett vilka framtida beslut som måste bearbetas framåt så ger vi dig access till optimala beslutsunderlag. Tillsammans med våra programleverantörer ser vi alltid till att det finns enkla rapporter som är redo att analyseras för att ditt företag ska kunna fatta rätt beslut inför de utmaningar som väntar. 

Ett exempel på företag som kan hjälpa dig med alla delar av din marknadsföring är www.exaktacreative.se som erbjuder tjänster både till små, medelstora och större företag. De har olika upplägg som är anpassade efter dina behov och ekonomi och kan erbjuda en kostnadsfri rådgivning.

Vill du veta mer?