Bokslut och årsredovisning

Alla som driver näringsverksamhet ska enligt svensk lag upprätta bokslut eller årsredovisning. Den ligger till grund för företagets beskattning och blir bokföringsårets avslut. All bokföring som gjorts under året ska avslutas med en balansräkning och en resultaträkning. Beroende vilken bolagsform och storlek finns olika regler. Vi har revisorer och hjälper dig gärna med att slutföra i din bokföringsprocess. 

För att kunna slutföra året behöver all löpande bokföring med alla affärshändelser vara gjorda. Alla faktureringar måste vara klara innan bokföringsårets slut och det måste finnas korrekta underlag. Varulager måste inventeras och det måste finnas förteckningar på alla tillgångar, avsättningar och skulder. Som kund hos oss där vi sköter allt löpande ligger det redan klart när det är dags. 

Som löpande redovisningskund hos oss ser vi till att du lämnar in rätt material i rätt tid.

Vill du veta mer?